Den winckel van den Paus van Roomen, waer in de schattinghe van alle voor-vallende saecken wordt ghestelt, met aenteeckeninghen uyt de decreten, concilien, ende canones, soo wel oude als nieuwe ghenomen, tot bevestinghe der leeringe van ouds inde kercke ghebruyckt. Door A.D.P. ende nu uyt het Latijn ende Fransche in Nederlands ghetrouwelick vertalet.

Author

Year of Publication

1609

Publisher

Product Number

11890

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11890 Musculus, W. Category: Tags: ,

(1) 69 (1) folia Opnieuw gebonden half perkament, 8° (Boekblok vlekkig, teer en beplakt op meerdere plaatsen) Zeldzaam anti Rooms-Katholiek werkje van de bekende Duitse reformator Wolfgang Musculus (1497-1563). Hij was de eerste professor in de theologie aan de universiteit van Bern vanaf 1549. Vertaald door A.D.P. (Antoine Du Pinet, 1515-ca. 1584)