Den Nederlandtsen hovenier, zijnde het I. deel van het vermakelijck landt-leven. Beschrijvende alderhande Princelijke en Heerlijke Lusthoven en Hof-steden, en hoe men dezelve, met veelderley uytnemende Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten, bezaijen en vercieren. Door J. van Groen, Hovenier van sijn Doorluchtige Hoogheyt, den Heere Prince van Orangien […] Met noch omtrent 200 Modellen van Bloem-perken, Parterres, Dool-hoven, Priélen,Lat-werken, en Zonne-wijsers. WAARBIJ: Twee hondert modellen voor de lief-hebbers van Hoven en Thuynen […]. WAARBIJ: Der Verstandige Hovenier, Over de tweelf Maenden van’t jaer […]. WAARBIJ: Den Erwaren Huys-houder, oft Medicyne-winckel […]. WAARBIJ: Den Naerningsten Bien-houder, onderrechtende Hoe men met nut en profijt Byen regeeeren en onderhouden sal. WAARBIJ: De verstandige kok of Sorghvuldige Huyshoudster […].

Author

Year of Publication

1721/1721/1711/1711

Publisher

Product Number

12353

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12353 Goen, Joannes van der Groen Categories: ,

5 werken in drie delen in 1 band, (titelprent met verklaring, 28) 40, 41-103 (3), (titelprent, 6) 84 (4), 38, 39-53 (3), 57-88 p. Opnieuw gebonden half Leer, 4°. Zeer zeldzaam werk, elk deel met een eigen titelpagina en met tientallen pagina-grootte gravures. Dit is de laatste en verbeterde uitgave van dit in 1669 voor het eerst uitgegeven werk over het Landleven. (vijf pagina’s in de rechterbovenhoek gerepareerd,de laatste pagina’s van het laatse werk