Den Grooten Dobbel-Gebakken Eeclooschen Almanak voor ‘t jaer ons Heere Jesu-Christi MDCC.XCIII. Gecalculeert op de xvii. Provincien Door Mr. Judoc van Bamesam. Inhoudende veéle Gerieflykheden, benevens veéle knoddige en geestige Gevallen, zeldzaeme Geschiedenissen, schoone en leerzaeme Historien, als ook een klugtig Verhael van de Gebeurtelissen in den grooten Oven, mitsgaders eene Kronyke van het merkweêrdigste dat’ er in’t jaer voórgevallen is. WAARBIJ: Waerschynelyke Voorzegging van ‘t Weder Voor het Jaer 1793. Doór Mr. Judoc van Bamesam. Waer by gevoegt zyn veéle gerieflykheden. Benevens veéle knoddige en geestige Gevallen, zeldzaeme Geschiedenissen en raere Historien, als ook een klugtig Verhael van de Gebeurtelissen in den grooten Oven, mitsgaders eene Kronyke van het merkweêrdigste dat’ er in’t jaer voórgevallen is.

Author

Year of Publication

(ca. 1793)

Publisher

Product Number

11441

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11441 Damme, Jacobus van Category: Tags: ,

(14) (1) 28-94 (2) p. Origineel Perkament met overslag, 8° (Opnieuw in de band gezet, de overslag is wat ingescheurd, mist 6 bladen van de eerste 2 katernen. Zeldzame almanak voor het jaar 1793 door schoolmeester Jacobus van Damme (1767-1831). De almanak is gedrukt in de oost-vlaanderse stad Eekloo waarbij de auteur zich verschuild achter een anagram van zijn naam i.e. Judoc van Bamesam. Uitgave niet in NCC, STCV.)