Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaat bequamelijck tot Predicatien konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in ‘t heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaring over den 124. Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede, tusschen desen Staat en den Koning van Spanje.

Author

Year of Publication

1722

Publisher

Product Number

10795

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10795 Hasius, Adrianus Category: Tags: ,

2 werken in 1 band, (titelprent, 30) 664 (13), (77) p. Origineel Perkament, 8° (Boekblok gebruind, bovenkant rug mist een klein stukje perkament.)