Den catolijck-gereformeerde predicant verthoont de onweder-standelijcke redenen die hem ghenootsaeckt hebben, te keeren totten H. roomschen catholijcken gheloove Matthias Zelhorst Geldriensis, nae dat hy over de eenendertich jaren predicant gheweest is van de ghepretendeerde religie inde graefschap Zutphen. Den onverwachten Wegh-Wyser […].

Author

Year of Publication

1650

Publisher

Product Number

12469

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12469 Zelhorst, Matthias Category:

(2, portret, 12) 409 (7) p. Origineel Perkament, 8°. (Vanaf pag.150-230 de rechterzijde van het boekblok gerafeld en tot het einde wormgaatjes in de witmarge onderaan. Achterplat bovenzijde gerestaureerd.) Matthias Zellhorst, 1586-1645, was 31 jaar predikant in Hengelo, waarna hij door zijn gewijzigde opvattingen in leer en leven hierdoor in botsing kwam met collega Wilhelmus Baudartius, predikant te Zutphen, het Calvinisme afzwoer, verhuisde naar Düsseldorf en Rooms-Katholiek werd.