Den Bibel in duyts, dat is, alle boecken des Ouden en Nieuwen Testaments, na de orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijcste verduytst. Met goede aenwijsingen, oock een Register, met een Sommarisch begrijp der heyligher Schrift.

Author

Year of Publication

1556

Publisher

Product Number

11667

19.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11667 BIJBEL Categories: ,

(xxiv) ccxcij, cclxxviij, (2) folia. Origineel Leer met koperen hoeken en sloten, 4° H. 24,5 x B. 17,5 x D. 7 cm. (De rug is in de 19e eeuw deskundig vernieuwd, schutbladen vernieuwd. Het boekblok heeft een hele lichte vochtvlek in het Oude Testament in de boven- en onder marge. Verder is het boek origineel, compleet, en in een uitzonderlijke goede staat bewaard gebleven. Er zijn wereldwijd maar drie complete exemplaren bekend, namelijk in de British Library, UB Utrecht en NBG Haarlem.) Uiterst zeldzame en enige uitgave van de eerste Nederlandse Gereformeerde Bijbel door Jan Gailliart (1507-1574). Le Long schrijft in zijn Boekzaal maar liefst 16 pagina’s over deze Bijbel, onder andere: “In dese Bybel, die seer raar is, en waar van wy een Exemplaar besitten, is gevolgt, in de eerste Boeken des O.Test. tot het Boek Jobs toe, de Copye van Jacob van Liesveldt; doch tegen de Gereformeerde Oversettinge der Switsersche Kerke tot Zurich verbetert; en voorts van het Boeck Jobs, tot den eynde des Ouden en Nieuwen Testaments toe, geheel ende al uytgedrukt de Oversettinge tot Zurich A. 1548 en 1549 en over het Nieuwe Testament, in den selven Jaare 1556 uytgegeven.” (Le Long p.703). Deze Bijbel werd in Emden gedrukt en uitgegeven midden in de tijd van zware vervolgingen door Rome. In zijn voortreffelijke en zeer uitgebreide voorrede schrijft Gailliart o.a.: “De Roomsche Keysers, Koningen en Vorsten zijn van naturen en aardt niet quaat, noch Tyrannich, maar worden door het bedrog der Pause Bisschoppen verleydt, ende verlisticht, soo dat sy, als Diocletianus, met vroome en onschuldige lieden, en de Boeken der H. Schrift, grouwelyk handelen; niet alleen Man en Wyf doodende en verbrandende, maar ook de Boeken die niet dan Christus en de rechte Zaaligheit leeren”.

(xxiv) ccxcij, cclxxviij, (2) folia. Contemporary Leather with clasps and corners, 4° H. 24,5 x B. 17,5 x D. 7 cm. (The spine was expertly renewed in the 19th century, endpapers renewed. Some waterstains in the Old Testament in the top and bottom margins. An original, complete, and well-preserved copy in fine condition.) Extremely rare and only edition of the first Dutch Reformed Bible by Jan Gailliart (1507-1574). Only three complete copies are known worldwide: The British Library, UB Utrecht, and NBG Haarlem. Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 703-719 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 99