De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in ‘t algemeen beschouwd, en, die voorkomen, in den briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk opgehelderd.

Author

Year of Publication

1766

Publisher

Product Number

25069

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 25069 Curtenius, Petrus Category:

4 delen, (titelprent met verklaaring, 50, LXIV) 665 (23), (26) 739 (34), (22) 720 (35), (36) 790 (38) p. Origineel half leer, 4° (Titelschild deel 3 ontbreekt, de ruggen zijn geschaafd, alle boekblokken zeer goed, helder en fris. SGT-C370 & 363 / NNBW 8, 350)