De Wech des Levens, Ofte, Korte ende eenvoudige Onderwyzinge, Van de Natuer ende Eyghenschappen van de ware Kracht der Godsalicheyt. Den Schijn-heyligen tot beschaminge, ende alle oprechte Christenen tot noodighe Opweckinge ende Versterckinge voor-gestelt. Tweede Druck.

Author

Year of Publication

1658

Publisher

Product Number

12021

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12021 Saldenus, Guilielmus Category: Tag:

(24) 358 (2) p. Origineel Perkament, 12° (nieuwe schutbladen)