De ware Gemeenschap met God. En de Gelovigen Gegrond, in de Verzoeninge Jezu Christi. Voorgestelt in Ettelyke Predikatien over I Joh. 1. en I. Joh. 2 vs. 1. 2, 3. Als mede de Rotsteen wiens werk volkomen is: Voorgestelt uyt Deuteronomium 32 vs. 4, 5. Dan nog de Dierbaarheid van Gods nabyheid Voorgestelt uyt Psalm 73 vs. 28. Uyt het Engels vertaalt, en met een Voorrede over de ware Merktekenen, der liefde tot Jezus, vereert door Jacobus Koelman. Derden Druk. Vermeerdert met Geestelyke Gezangen, tot Roem der Vrye Genade.

Author

Year of Publication

1764

Publisher

Product Number

11732

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11732 Binning, Hugo Categories: , Tag:

110, 384 p. Origineel Perkament, 8°