De waare oorspronk, voort- en ondergank des satans: Behelzende een buitengewoone, edoch klaare, verhandeling, van de voornaamste plaatsen der Heilige Schrift, welke zyn spreekende van den duivel. Dienende voor een inleidingtot de Bybelsche Godgeleerdheid en het Waare Christendom.

Author

Year of Publication

1695

Publisher

Product Number

12470

650,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12470 Adolphsz., Joan Category:

(16) 391 p. Origineel Perkament, 8°.

Fraai exemplaar van de eerste druk van dit onbekende werk waarin op grond van de Schrift de aart en werkinge van de satan beschreven wordt. Joan Adolphsz. Is het pseudoniem van Zacharias Webber de Jonge, 1678-1702.