De Voornaamste Bybelsche Historien des Oude Testaments door Cornelis Danckerts ende in Druck uytgegeven door Iustus Danckerts

Author

Year of Publication

na 1689

Publisher

Product Number

11582

1.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11582 Danckerts, Cornelis Categories: , Tag:

(titelpagina) 100 genummerde prenten, (titelpagia) 55 genummerde prenten. Opnieuw gebonden Leer met sluitriempjes, klein 4° oblong (achterin op het schutblad een sticker van de binder: Kunstatelier Sint-Catharinadal, 1995.) Zeldzame PRENTBIJBEL, zonder tekst, met daarin 2 titelpagina’s en 155 prenten. Gegraveerd door Cornelis Danckerts II, 1664-1717, en uitgegeven door Justus Danckerts, 1635-1710, zoon van Cornelis Danckerts I. Welk boekje Cornelis Danckerts II als voorbeeld gebruikte voor het graveren is onbekend, hoogstwaarschijnlijk een Franse uitgave omdat deze prenten ook in Franse uitgaven voorkomen. Op elk blad worden vier prentjes afgebeeld. Bovenaan elk prentje staat het Bijbelboek en onderaan elk prentje een eenregelige tekst.

(title-page, 155 (title-page) 55 numbered engravings. Rebound Leather, small 4° oblong. (on the final endpaper there is a sticker with the name of the binder: Kunstatelier Sint-Catharinadal, 1995.) Rare PRINTBIBLE, without text, 2 title-pages, and with 155 numbered engravings. Engraved by Cornelis Danckerts II, 1664-1717, and edited by Justus Danckerts, 1635-1710, son of Cornelis Danckerts I. Which book Cornelis Danckerts II used as an example for engraving is unknown, most likely a French edition because these prints are also in French editions. Four pictures are depicted on each sheet. At the top of each picture the Bible book is mentioned and at the bottom of each picture is a one-line text.

Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 68