De Verheerlykte Middelaar, in ‘t Algenoegzame Van zyn Volheid, en in het Dringende zyner Liefde, Pralende met het Glanzige van zyn Luister, aan het Firmament zyner Kerk. Ofte een Drieleedige Verhandeling. Over I. Het kostbare uitbod der Blinkende Morgenster. II. Des Bond-Gods heilryke Nabyheid. III. En de sterke kragt van Christi Liefdedrang. Tot een overtuigende ontdekking, uitlokkende noodiging, en Pligt-vermanend gebruik aan ‘t Ligt gegeven.

Author

Year of Publication

1728

Publisher

Product Number

10604

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10604 Overstraten, Adrianus van Category: Tags: ,

(20) 423 (10) p. Origineel Perkament, 8° (Lichte vochtvlek in de marges, mist pagina 15/16.)