De Uitroeyinge van de Messias, Ofte een Korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lijden onses Heeren Jesu Christi, tot verlossinge en zaligheit aller sijner Uitverkorene Geloovige. Voorgesteld en Gepredikt in drie-en-dertig Hooft-stukken.

Author

Year of Publication

1684

Publisher

Product Number

11775

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11775 Brunsvelt, Sixtus Category:

(8) 482 (4) p. Origineel Perkament, 8° (Op het eerste vrije schutblad staat in handschrift: Dirk Gijsbertsen en een adres.)