De Ongeveinsde Christen, in zyn Geloof en Wandel, Beknoptelyk Afgeschetst. De vyfden druk. WAARBIJ: Het Gebed des Heeren, Mattheus VI: 9-13 in VIII Predikaatzien verklaard en toegepast. WAARBIJ: François Valentyn Afscheids-Rede tot de aanzienelijke, en by hem zeer geliefde gemeynte van zijne geboorte-stad Dordregt over Handel. XX. Vers 24.

Author

, ,

Year of Publication

1736/1705

Publisher

Product Number

12165

900,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12165 Hartman, Nikolaas | Lampe, Friedrich Adolph | Valentyn, François Category: Tag:

3 werken in 1 band, (4) 214, (8) 196 (12), (28) 71 (1) p., Origineel half Leer, 8°. (Derde werk wormgaatje in de voorrede, niet in de tekst.) François Valentijn, 1666-1727, was een Nederlandse dominee die tweemaal is uitgezonden naar “de Oost”. Eenmaal terug schreef hij zijn magnus opus “Oud en Nieuw Oost-Indiën”, een naar omvang en perspectief nooit weer bereikte beschrijving van Azië. Dit werk bestaat uit vijf delen, 5144 bladzijden en 1050 illustraties en geeft een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Voor zijn tweede reis naar “de Oost” in 1705 hield hij de afscheidspreek uit Handelingen 20 in bijgaand werk gebonden.