De Leer der Hervormde Kerk aangaande het Borgtogtelijke van de Christus Lijden bevestigd, of betoog dat alle de smaadheden en smerten, welke de Zaligmaaker, van het begin zijnes levens tot in zijn graf, geene uitgezonderd, naar ziel en lighaam heeft ondergaan, eene Betaaling geweest zijn voor de Zonden, en daar door verdiende Straffen, van zijn volk. Als mede dat de Bijzondere en Onderscheidene Gedeelten van Christus Lijden, op den voorgang der Heilige Schriftuur, kunnen, mogen en moeten aangemerkt worden als eene Voldoening voor de Bijzondere en Onderscheidene Schulden der zijnen.

Author

Year of Publication

1783

Publisher

Product Number

11850

200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11850 Habbema, Johannes Category:

(12) 304 (1) p. Origineel leer met ribben, 8° (Schutbladen wat vochtvlekkig. Verder een mooi exemplaar.)