De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, den Heere Jesus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Evangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde Druk.

Author

Year of Publication

1777

Publisher

Product Number

12143

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12143 Hellenbroek, A. Categories: , Tag:

(88) 684 (18) p. Origineel Leer, 4°