De Kinderen Gods, Door Beschryving hunner Werkzaamheit, van de Kinderen des Duivels onderscheiden, Van de opperste wysheit onderwezen, tot den Geestelyken Stryd bemoedigd, en toegerust, om ‘t gevaar, waar in de Godlozen omkomen, te ontvlieden, gewaarschouwd, onder ‘t Opzicht des Heilands gestelt, en als Overwinnaars, eindelyk gekroond; In eenige Leerredenen.

Author

Year of Publication

1743

Publisher

Product Number

12067

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12067 Witt, Timotheus de Category: Tag:

(76) 624 (12) p. Origineel Perkament, 4° Op het eerste vrije blad staat in oud handschrift: “toebehorend aan D.J. Bastmeijer” en een stempel van (ds.) A. Rijksen Utrecht.