De Kercken-ordeninghen Der Ghereformeerder Nederlandtscher kercken, in de vier Nationalen Synoden ghemaeckt ende ghearresteert: Mitsgaders eenighe anderen in den Provincialen Synoden van Hollandt en Zeelandt gheconcipieert ende besloten: Waer by nog anderen,in bysondere vergaderinghen goet ghevonden, by ghevoeght zijn. WAARBIJ: meerdere, door verschillende theologen geschreven, originele handschriften van Classicale én Provinciale Synodi, gehouden in verschillende plaatsen in Zeeland.

Author

,

Year of Publication

1612/1597-1620

Publisher

Product Number

11587

6.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11587 HANDSCHRIFTEN | N.N. Categories: , Tag:

(24) 128, (6 blank) 14 (2 blank), 26 (2 blank), 34 (2 blank), 24 (2 blank), 64 (2 blank), 76, 42 (60 blank) p. Origineel Perkament, 4° (pag. 1 een scheurtje in de tekst. De gedrukte Kerkorde van de Synodi gehouden van 1571 tot en met 1590 met daarbij gebonden: originele handschriften met annotatiën in de kantlijn en de handgeschreven Acta van de Synodi gehouden van 1597 tot en met 1620. In elk geval vijf verschillende handschriften, waaronder namen en handtekeningen van: H. Faukelius, G. Bucerus, Ph. Lansbergius, Joh. Bogerman, S. Daman, F. Hommius, en anderen.

The printed Church Order of the Synodi kept from 1571 to 1590 BOUND WITH: original manuscripts with annotations in the margins and the handwritten Acta of the Synodi kept from 1597 to 1620. At least five different manuscripts, including names and signatures from: H. Faukelius, G. Bucerus, Ph. Lansbergius, Joh. Bogerman, S. Daman, F. Hommius, and others.