De Historien des Ouden en Nieuwen, met Stigtelijke Toepassingen, getrocken uit de heilige Vaderen, om de Zeden in allerhande staten van Menschen te reguleren. In ‘t Frans beschreven door Den Heere de Royaumond, Overste van Sombreval. Vertaalt, en met vaerzen op yder Hooftstuk verzien.

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12369 Royaumont, le Sieur de (Isaac Louis le Maistre de Sacy/Fontaine, Nicolas) Category: Tag:

(titelprent, 14) 799 (5) p. Leren band met ribben en goudbestempeling, 8° Bijbelse geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen, zeer rijk geïllustreerd met tientallen tekstgravures met Bijbelse voorstellingen. De schutbladen zijn voorzien van een familieregister beginnende in 1715, alles in oud handschrift. Fraai exemplaar