De Historien der vromer Martelaren, die om het getuygenis des Evangelij haer bloet vergoten hebben: van Christi tyden af, tot onsen tijdt toe. Hier by ghevoecht Het tweede deel der Martelaren: Vervattende ontrent twee hondert sestich Martelaren, die noyt in eenighe van onse Nederduytsche Martelaerboecken ghedruckt zijn, tot den Jaere 1609. Waer van vele met groote moeyte uyt gheschreven Coppen zijn op-ghesocht, ende tot dienst der vromen aen den dagh ghegeven.

Author

Year of Publication

1609

Publisher

Product Number

12483

1.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12483 Haemstede, Adriaen Cornelisz. van Categories: , Tag:

2 delen in 1 band, (titelprent, 16) 791 (1, 4), (titelprent, 4) 204 (4) p. Opnieuw gebonden Leer met ribben, 4°. Fraai en compleet exemplaar, met totaal 2 titelprenten en 89 houtsnedes van 12 x 7 cm. Met honderden geschiedenissen van Protestantse Martelaren die om hun Evangeliebelijdenis gedood zijn. Met eigenaarsnaam in oud handschrift op de titelprent “Geertruijdt van der Beeck. 1660” en: “C.G. De Roode van Heeckeren hoort dit boeck toe”. Geleverd in bijpassende cassette. (Beide titelpagina’s verstevigd met Japans papier.)

2 parts in 1 binding, (title print, 16) 791 (1, 4), (title print, 4) 204 (4) p. Rebound Leather, 4°. Fine and complete copy, with a total of 2 title prints and 89 fine woodcuts, measuring 12 x 7 cm. With hundreds of histories of Protestant Martyrs killed for their Gospel confession. With the owner’s name in old handwriting on the title print “Geertruijdt van der Beeck. 1660” and: “C.G. De Roode van Heeckeren belongs this boeck”. Both title pages are reinforced with Japanese paper. Comes in a matching case.