De Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d´ongehoorde wreetheydt in Yerlandt, midtsgaders de schrickelijcke Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen.

Author

, ,

Year of Publication

1658

Publisher

Product Number

12204

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12204 MARTELAREN | Gysius, Joannes | Haemstede, Adriaen Cornelisz. van Categories: , Tags: , , , ,

(titelprent, 11) 483 (5) folia, Origineel Perkament met ribben, groot Folio. Fraai, onafgesneden exemplaar van het Martelarenboek, getrokken uit het werk van Van Haemstede en samengesteld en aangevuld door Gysius en Bruin. Joannes Gysius was predikant in Streefkerk van 1610-1652. Geïllustreerd met 152 genummerde gravures. De gravures meten alle 14 x 11 cm. en zijn van de hand van Jacobus Savry, 1617-1666. Savry werkte vanaf 1652 in Dordrecht vanuit ‘t Kasteel van Gendt’ als uitgever van o.a. diverse edities van het Martelarenboek en de werken van Flavius Josephus.

(frontispiece, 11) 483 (5) folia. Contemporary vellum, with 6 raised bands, Folio H. 36 x W. 25 x D. 8,5 cm. A fine copy of the Book of Martyrs or Martyrs Mirror, drawn from the work of Van Haemstede and compiled and supplemented by Gysius and Bruin. Illustrated with 152 engravings. The engravings all measure 14 x 11 cm. The engravings are by Jacobus Savry, 1617-1666. From 1652, Savry worked in Dordrecht from ” ‘t Kasteel van Gendt” as publisher of various editions of the Book of Martyrs and the works of Flavius Josephus. Fine copy.