De Heerlykheyt Jesu Christi, Gods beloofden Messiae, ende eenigen en waerachtigen Heylandt en Saligmaker der Werelt. Opgeheldert, ende krachtelijk uyt Moses ende de Propheten bewesen, ende verdedigt, tegens de Joden in ‘t gemeyn, dewelcke dese Goddelijke H. Waerheyt schandelijk ende hardneckig verloochenen en ontkennen, maer in ‘t bysonder tegens R. Abarbanel, en R. Isaac ben Abraham, en tegen dien sonder weerga snooden vyant Christi, R. Lipman Nitzachoon.

Author

Year of Publication

1684

Publisher

Product Number

11208

150,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11208 Weile, Friedrich Ragstadt van Category: Tag:

(titelprent, 46, portret) 709 (9) p. Origineel Perkament, 8° (Plaatselijk vochtvlekken, mist pagina 265/266.)