De Godvreezende Zeeman, Ofte de Nieuwe Christelyke Zeevaart, Bestuurd door een Schriftmatige Verhandeling, van Zes-en-twintig Uytgelezene Schriftuurplaatsen. Kortelyk uytgebreyd, ernstelyk tot ongeveinsde Godvrucht aangedrongen, en met Gebeden op elke Verhandeling slaande, achtervolgd. Waar by gevoegd zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gezangen. Te saamen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevaarende Lieden, en alle die by de Zee woonen ofte belang hebben. De Voorrede, den inhoud des werks kortelyk vertoonende en aanprysende, is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. Den derden Druk.

Author

Year of Publication

1719

Publisher

Product Number

12430

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12430 Leeuwaarden, Nicolaas Simon van (N.S.V.L.) Category: Tags: ,

(titelprent, 44) 748 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 8° (titelprent en titelpagina in kopie, voorrede mist 1 pag. laatste 6 pag. met gedichten ontbreken.)