De Gezonde Geloovige, ofte Verhandelinge van de Evangelische Bekeeringe. Ontdekkende het Werk des Geestes Christi, in de Verzoeninge eens Zondaars voor Godt, in zyn regte beginselen, waare voortgang, en heerlyk uyteynde. In ‘t Engels beschreven, En om zyn byzondere uytnemenheyt in het Neder-Duyts vertaalt. Vierde Druk, vermeerdert met een Korte Schets van ‘t geheele Werk. WAARBIJ: De Waare Bekeeringe, Ontdekkende het kleyn getal der waare Geloovigen, en de groote moeyelykheid der Zaligmakende Bekeeringe. In ‘t Engels beschreven. Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil. Om zyn Nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Derde Druk. Vermeerdert met een korte Schets van ‘t geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen, Volgens de Ley-draad van de XXXIII. Zondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.

Author

Year of Publication

1738/1734

Publisher

Product Number

12060

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12060 Sheppard, Thomas Category: Tag:

2 werken in 1 band, (16) 344, (36) 381 (3) p. Opnieuw gebonden kunstleer, 8°