De Gewigtigste Vraag van den Groten Herder der Schapen, Jesus, aan de Opzienders zyner Kudde Joh. XXI: 15. Overwogen by de Bevestiging van den Wel Eerwaarden Heere Willem Lodewyk Pielat, Als Leeraar in de Gemeente J.C. binnen Delft. Nevens eene Intree-Reede Over het doorluchtige en Geweetenverbindende Ampt der Gesanten van christus, Volgens 2 Cor. V: 20. In En Nadere Verbintenis aan de Delfsche Gemeente over I Thess. IV: 1. Waarby gevoegt is Messias Lievdezorg voor Jerusalem in ‘t Bestellen van getrouwe Wachters op desselfs Muuren Jes. LXII: 6. 7. Met welker overweging de gewone Wachterspost over de voorgenoemde Gemeente is opgedragen aan Den Wel Eerwaarden Heere Petrus Tiquet. WAARBIJ: Christelyken Zwaanen-Zang van Joh. Dan. Schmidtmann. Met eene Voorreede, en Kerkreede op den doodt van den Hoog Eerw. Heer H. van Akphen. Gehouden 1742. den XI. Nov. In de Janskerk. Door Albertus Voget.

Author

,

Year of Publication

1749/1746

Publisher

Product Number

12360

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12360 Manger, Sebald Godfried | Schmidtmann, Johann Daniel Category: Tag:

2 werken in 1 band, (XX) 258, (16) 183 p. Opnieuw gebonden half Leer, 8°