De Doorlughtige Weereld, Voorstellende een zeer nette Genealogische, Historische en Politische Beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorsten, en Graven, nevens de Staten en Republiquen des geheelen Aerdbodems. Derselver Naemen, Afkoomst, Geboorte-tijd, Gemaelinnen, Kinderen, Landen, Heerlijckheden, Verwagtingen, Praetensien, Geslaghts-oorsprongh, Verdeeling in Stam-huysen en Linien, Titels, Religie van elck in ‘t bysonder. Wapenschilden, en de Verklaring der selver. Residentien, Academien, Munten, Schrijveren, &c. Vertaeld door Simon de Vries.

Author

,

Year of Publication

1700

Publisher

Product Number

12468

3.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12468 Vries, S. de | Schmidt, Samuel Heinrich Categories: , , Tags: ,

3 delen, (titelprent, 38) 725 (3), 631 (9), 512(=511) (13) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 8°. Zeer fraaie set van dit werk met informatie over de wereldpolitiek van die tijd, waarbij al de staatshoofden worden behandeld met hun wapenschilden, genealogie, landgoederen, titels, religies, universiteiten, vermogen, etc. Met de titelprent, 5 gravures met heraldiekvoorbeelden, 7 gravures met 10 tot 12 wapengravures, 129 grote wapengravures in de tekst, 14 gravures met scheepsvlaggen vanuit de hele wereld en 2 uitvouwbare gravures, 1 met de emblemen van de ridderordes en 1 met een schip in volle zeilen. Alles, inclusief hoofd- en sluitstukken, alsmede veel hoofdletters, is origineel handgekleurd.

3 volumes, (frontispiece, 38) 725 (3), 631 (9), 511 (11) p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated gilt spine, 8°. Beautiful set of this work concerning the world politics of that time, listing all heads of state, with their coats-of-arms, genealogy, estates, titles, religion, academies, money, etc. With the frontispiece, 5 engravings with armorial models, 7 engravings with 10 to 12 coat-of-arms, 129 large engraved coat-of-arms in the text, 14 engravings with ship’s flags of all nations, and 2 folding engravings, one with emblems of chivalric orders, the other with a ship in full sail. All, as well as head- and tailpieces and many capital letters, are contemporary hand-coloured.