De Cleyn Werelt (Parvus mundus). Daer in claerlijcken door seer schoone Poëtische, Moralische en Historische exempelen betoont wort, alles wat den mensche (tot stichtinghe ende leeringhe in zijnen staet) heeft te vlieden ende naer te volghen. Allen Liefhebberen der conste ter eeren, Rethorijckelick uytgestelt door Mr. Ian Moerman, ende met over-schoone Const-platen seer heerlijck verciert.

Author

,

Year of Publication

1608

Publisher

Product Number

12404

1.650,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12404 Haecht Goidtsenhoven, Laurens van | Jan Moerman (vert.) Categories: , Tag:

titelprent, 162 p. Origineel Leer met ribben, 4° Zeer zeldzaam emblemataboek. Tweede editie in het Nederlands. De tekst en de 74 platen zijn ongewijzigd ten opzichte van de Antwerpse editie van 1584, met uitzondering van een nieuwe gegraveerde titel door Visscher. Op de tekstpagina’s 56-65 zijn de voormalige wormgaatjes gerestaureerd in de bovenmarge. Een emblema (meervoud: emblemata), embleem of zinnebeeld is een kleine afbeelding die een betekenis in zich heeft, met daarbij een korte kernachtige (stichtelijke) spreuk, een spreekwoord en een kort gedicht. Het woord emblema is Grieks en betekent mozaïekversiering. Emblemata werden meestal gebundeld in emblemataboeken, welke populair waren van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Contemporary Calf, gilt spine, small 4to. Engraved frontispiece by C.J. Visscher, 74 half-page emblems by G. De Jode. Upper pastedown with the bookplate of J.H. Pels. affecting several textleaves 56-65 restored in upper margin. Landwehr 564; De Vries 15; Praz 427f. Dutch adaptation of the Mikrokosmos.