De Christeycke weduwe. Aen de doorluchtige Princesse Vrouwe Maria, wijlenKoninginne van Hungarien ende Beemen. Mitsgaders: Een Oratie ter eeren het Kindt Jesus. WAARBIJ: Paraphrasis (dat is) Verclaringhe op die Brieven van S. Pauwels (Namentlijck) Totten Galaten. Ephesen. […] ende nu in Duyts getrouwlijck overgheset Door I.P.S.

Author

Year of Publication

1658/1593

Publisher

Product Number

12512

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12512 Erasmus, Desiderius Categories: , , Tag:

2 werken in 1 band, 124, 142 p. Origineel Perkament, 8°. Twee werken van Erasmus, in het Nederlands vertaald, waarvan het tweede in deze uitgave uiterst zeldzaam is.