De Christen in bespiegeling en oefening, of verzameling van Onderwijzingen en Gebeden. Uitgegeven door een Roomsch Priester. Met Platen. Nieuwe verbeterde uitgave.

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10657 Offerman, Johannes Andreas Categories: , Tags: , , ,

(titelprent, 2, IV, 2, portret) 486 (1) p. Origineel Leer met zilverwerk en goud-op-snede, 8° 15 x 9,5 x 3,5 cm. (Plaatselijk wat (vocht-) vlekjes. Met een handgeschreven familieregister voorin, daterend van 1846 tot en met 1866. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen C.J.B. en het onderste slot met het jaartal 1847. Nederlands Kerkboek, bevat katholieke oefeningen en gebeden, geïllustreerd met diverse prenten. Bruin leren band met zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en een driezijdige omranding om het voor- en achterplat. De omranding is strak vormgegeven, de sloten zijn gedecoreerd met op de klemmen een crucifix en op de klamparmen een opengewerkt motief met schelpen, boogjes en filigrijn-werk. Het beslag is gemerkt met het meesterteken van Joh. Kuilman Jr., werkzaam te Veendam van 1843 tot en met 1883.)

(frontispiece, 2, IV, 2, portrait) 486 (1) p. Contemporary Leather with silverwork and gilt-edged text block, 8° 15 x 9,5 x 3,5 cm. (Occasionally some stains/foxing. With a hand-written family index in the front, dating from 1846 until 1866. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials C.J.B. and the bottom clasp with the year 1847. Dutch church book containing several catholic excersises and prayers, illustrated with various plates. Brown leather binding decorated with silver fittings consisting of two clasps and a three-sided border around the front and back cover. The silver borders are shaped in straight design, the clasps are decorated with on the clasps a crucifix and on the hasps a cut-out design with clams, arches and filigree ornaments.)