De Christelyke Zedekunst, of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven. In ‘t Fransch beschreven. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen, en toepassende Vaerzen verrykt. Door François Halma. Derde Druk.

Author

Year of Publication

1780

Publisher

Product Number

10491

75,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10491 Pictet, Benedict Category: Tag:

2 delen in 1 band, (titelprent, 10) 982 (44) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, groot 4° (Onderste rand titelpagina deel 1 in kopie, onderste rand van de 3 opvolgende pagina’s voorwerk gescheurd, hierdoor diverse regels tekstverlies, onderste rand titelpagina deel 2 verstevigd, plaatselijk vochtvlekken.)