De Christelyke Metgezel aan des Heeren H. Tafel, of Zielroerende Uitnodigingen, Onderwyzingen en Hulpmiddelen ter Voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontfangen, en Godtvruchtig te beleeven. In ‘t Engelsch beschreven. Naar den Tienden druk vertaalt, door G.C.

Author

Year of Publication

1731

Publisher

Product Number

11814

150,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11814 Henry, Mattheus Category: Tag:

(portret, 30) 416 p. Origineel Perkament, 8° (Portret wat beschadigd en geplakt)