De boecken ghenaemt Apocryphe, door last vande Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens het besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Van nieuws uyt het Grieksch in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset.

Author

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

11711

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11711 N.N. Category:

74 folia, Origineel Perkament, groot 8° Aparte en weinig voorkomende uitgave van alle apocriefe boeken.