De Bekeering des Kamerlings van Candace, volgens de beschryving van den H. Lucas Handel. VIII. vers 26-40. Als een doorluchtig staal van Godts overdierbare genade, ten aanzien zyner uitverkorenen, zo in het eerste ogenblik hunner hemelse trekking, als vervolgens tot hunne volkomene overbrenging in het Koninkryk des Lichts, benevens hunnen heilige werkzaamheden, genietingen, ondervindingen, en welke behandeling zy daar onder vereisschen. Verklaart en aan het Gemoedt ter ernstige overweging voorgestelt.

Author

Year of Publication

1750

Publisher

Product Number

10947

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10947 Velzen, Gerardus van Category: Tag:

(24) 799 (12) p. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben, 4° (Onderkant rug gerestaureerd, boekblok plaatselijk licht gebruind/vochtvlekkig.)