Davids Wyze Keuze uit Drie Plagen en Ware Boetvaerdigheid onder Gekoze Pestilentie. In deze Dagen van de Pest-Ziekte onder het Rundvee, Tot Boete, Bekeering en Waerschouwing voor zwaerder Plagen. Voorgestelt in eene Kerk-Reden over 2 Samuel XXIV. Versem 11-17. Vierde Druk. WAARBIJ: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. Vers 6. Ik doch hebbe mijnen Konink gesalft over Zion, den bergh mijner heyligheyt. WAARBIJ: ‘T Prent van een Getrou Leeraar, uit Joh. V:35. Ter gelegentheid van den eerweerdigen, Godvrugtigen, zeer geleerden Heer Lucas Leemaen, in zyn leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Godzalig in den Heere ontslapen den 16. Sept. 1735. Opgemaakt door Johannes Wilhelmius, Bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam. WAARBIJ: Des Menschen Stryd op Aarde, en de Noodzaaklykheid der Lydzaamheid, By de openinge en sluitinge des Jaars 1760, in twee Leer-redenen […] door Johan Temmink, [..] en nu na deszelfs dood uitgegeven door N.N. WAARBIJ: De Aangename Gedagenis van Godvrugtige Voorgangers, ter navolging […], Hebr. XIII:7. Verklaard en toegepast op het zalig afsterven van Johan Temmink […], door Johannes Arnoldus Eck […], Tweede druk.

550,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12444 Barueth, Johannes | Wilh. Á Brakel | Joh. Wilhelmius | Johan Temmink | Joh. Arn. Eck Category: Tag:

5 werken in 1 band, 35, (8) 40, (4) 38 (22), (4) 43 (1), (4) 37 p. Opnieuw gebonden half Leer, 4°