Dagelyksche Huys-Catechisatie: Bestaende in Morgen-Oeffeningen, over de Articulen des Christelijken Geloofs. In Middag-Oeffeningen, over de Pligten van een Christelijk Leven. Ende in Avond-Oeffeningen, over de Geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een Maend dit alles bequamelijk af te handelen: yeder Dag hebbende sijn bysondere Oeffeningen. Door den Autheur vermeerdert met Vragen, Schriftuur-plaetsen, en Gezangen: Als mede de Gezangen van S. Simonides. Den Tienden Druk, van merkelijcke fauten gezuyvert.

Author

Year of Publication

1730

Publisher

Product Number

12019

90,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12019 Ridderus, Franciscus Category: Tag:

(titelprent, 22) 546, 22 p. Origineel Perkament, 8°