Dagelijksche Huys-catechisatie, Bestaende in Morgenoeffeningen, over de Articulen des Christelijcken Geloofs. In Middighoeffeningen, over de Plichten van een Christelijck Leven. Ende in Avondtoeffeningen, over de Geschiedenissen der Heylige Schrifture. Waarbij gevoegt, Proefken van Hemelstoffen, Bestaende In eenige Geestelijcke Gesangen door Simon Simonides.

Author

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

25235

75,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25235 Ridderus, Franciscus Category:

(titelprent, 44) 604, 28 (6) p., Origineel perkament, 8⁰. De titelpagina is vervangen door een blanco pagina, de titelprent is wel aanwezig.