Critici Sacri: sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum. Quibus accedunt Tractatus Varii theologico – philologici. Editio nova in novem Tomos distributa, multis Anecdotis Commentariis, ac Indice ad totum Opus locupletissimo, aucta.

SKU: 201424 PEARSON, JOHN Categories: ,

8 delen in 9 banden, (124) 566 461, (4) 283 216 248 152, (8) 530 598 (2), (2) 496 204 136, (4) 510 220 419, (4) 370 176 (2) 232 84, (4, 64) 500 400 275, (4) 688 595, (4) 308 (2) 116 (2) 772 (72) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Compleet met de 13 gravures, waarvan 7 uitvouwbaar, waaronder kaarten, plattegronden, een wereldkaart, 2 gravures in de tekst, waaronder een kaart, 34 houtgravures in de tekst, een pagina-grootte stamboom, diagrammen, en vele gegraveerde initialen. De Critici Sacri is een samenstelling van verschillende Latijnse bijbelcommentaren en werd in 1660 voor het eerst gedrukt, deze uitgave van 1698 is een vermeerderde druk. Het werk bestaat uit circa 10.000 pagina’s met commentaren van over de vijftig zestiende en zeventiende eeuwse geleerden en is wellicht de meest uitvoerige universele Bijbelverklaring die ooit is samengesteld. De samenstellers hebben teksten van onder andere Benedictus Arias Montanus, James Ussher, Christopher Cartwright, Johannes Drusius, Sixtinus Amama, Abraham Scultetus, Kaspar Waser, Sebastian Münster, François Vatable, Claudius Salmasius, Joseph Scaliger, Isaac Casaubon en Hugo Grotius verzameld. De commentaren en aanmerkingen zijn niet per auteur gerangschikt maar per Bijbelgedeelte, zodat de opvattingen van alle bekende geleerden gelezen en met elkaar vergeleken kunnen worden.)

8 volumes in 9 bindings, (124) 566 461, (4) 283 216 248 152, (8) 530 598 (2), (2) 496 204 136, (4) 510 220 419, (4) 370 176 (2) 232 84, (4, 64) 500 400 275, (4) 688 595, (4) 308 (2) 116 (2) 772 (72) p. Contemporary blind-stamped Vellum with 7 raised bands, Folio (Complete with the 13 engraved plates -of which 7 large folding plates, including maps, plans, bird’s eye views, and a world map-, 2 engravings in the text -including a map-, 34 woodcuts in the text, a full-paged letter-press family tree and letter-press diagrams, and numerous decorated woodcut initial letters. The Critici Sacri is a compilation of Latin biblical commentaries and was published for the first time in 1660, this edition from 1698 is an expanded edition. It contains nearly 10.000 pages of commentaries by well over fifty sixteenth and seventeenth century scholars and is perhaps the most ambitious universal Bible commentary ever compiled. The compilers brought together texts by Benedictus Arias Montanus, James Ussher, Christopher Cartwright, Johannes Drusius, Sixtinus Amama, Abraham Scultetus, Kaspar Waser, Sebastian Münster, François Vatable, Claudius Salmasius, Joseph Scaliger, Isaac Casaubon, Hugo Grotius, and many others. The commentaries and criticism are not arranged by author, but by the Bible passages they discuss, so that one can read and compare the views of all the leading scholars concerning any passage.)