Complete set van 6 kaarten gebruikt in de Bijbels uitgegeven door de familie Keur. Wereldkaart – Het Paradijs – De Woestijnreis – Jeruzalem – Het Beloofde Land – De Zendingsreizen.

Author

,

Year of Publication

1682

Publisher

Product Number

12036

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12036 Bijbelse Kaarten | Stoopendaal, Bastiaan Categories: , Tags: ,

Deze set bestaat uit de 6 zeldzame grote kaarten die voor het eerst in 1682 voor de Keurbijbels door Bastiaan Stoopendaal werden gegraveerd. Afmetingen 48 x 43,5 cm. Er kwam al snel openlijke kritiek, vooral op de wereldkaart, vanwege de heidense voorstellingen hierop afgebeeld. Een concurrent van Keur schreef achterop zijn uitgegeven kaarten als Nabericht: “Wy hebben verfoeyt de verbeeldingen der vier Elementen, en vier Getijden des jaars, die in veele Wereltkaarten, tot cieraat, bygevoegt zijn; welke niet anders vertoonen als Heydensche verzieringen, van Proserpinas schakinge door Pluto, de triomf van Jupiter en Juno, de verliefde Neptunus, de milde Ceres met de hoorn des overvloets, de droncke Bacchus met sijn Knapen, en andere vodderyen meer, die vooral in de Kaarten des Bybels niet passen.” De gebroeders Hendrik en Jacob Keur lieten het er niet bij zitten en gaven Stoopendaal opdracht voor het maken van een nieuwe serie. Stoopendaal had echter geen tijd voor het maken van 6 nieuwe koperplaten en zaagde daarom van alle platen aan de boven- of onderkant ongeveer 5 cm. af en werkte de beschadigde randen bij, waarna de kaarten opnieuw werden gedrukt. Een nieuwe serie grote kaarten kwam er pas in 1702. De kaarten zijn zeer fraai origineel met de hand ingekleurd en met goud gehoogd. (Enkele kleine vouwtjes, scheurtjes en reparaties, alleen in de onderste middenmarges.) Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193-203.

This set consists of the 6 rare large maps that were engraved for the first time in 1682 for the Keurbijbels by Bastiaan Stoopendaal. Dimensions 48 x 43.5 cm. There was soon open criticism, especially of the world map, because of the pagan scenes depicted on it. One of Keur’s competitors wrote on the back of his published maps: “We have despised the depictions of the four elements and four tides of the year that are added to many of the world maps; which show nothing else than Hades-like depictions, of Proserpinas’ capture by Pluto, the triumph of Jupiter and Juno, Neptune in love, the mild Ceres with the horn of plenty, the drunken Bacchus with his boys, and other bad things, which especially do not fit in the maps of the Bibles.” The brothers Hendrik and Jacob Keur did not leave it at that and commissioned Stoopendaal to make a new series. However, Stoopendaal did not have time to make six new copper plates and therefore sawed off about 5 cm from the top or bottom of all plates and touched up the damaged edges, after which the cards were reprinted. A new series of large maps only came in 1702. The maps are fine contemporary hand-coloured and lavishly heightened with gold. (Some small folds, tears, and repairs in the lower center margins). Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193-203.