Christelicke Catechismus der Nederlandtsche Gereformeerde Kercken, Ontledet door Rand-vragen, volgens het Hoogh-duytsch ende Latijns exemplaer, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde Getuygenissen der H. Schrift bevestight. Met by-voeginge van eenige dienstelicke stucksjebsm uyt-gedruckt in de Voor-reden. Aldus tot gemeene stichtinge oversien, ende meerdert. Den derden Druck verbetert.

Author

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

11831

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11831 Spiljardus, Johannes Category: Tag:

(24) 311 (8) p. Origineel Perkament, 8° (Band smoezelig) Vroege uitgave van deze weinig voorkomende Catechismusverklaring.