Catechizatie over den Heydelberghsche Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Uyt-gegeven na voor-gaende Visitatie en Approbatie de E. Classis van Hoorn. De zevende Druck, Verbetert en vermeerdert met uyt-gedruckte Schriftuer-plaetsen. Ende nu deze laetste druck van verscheydene druck-fauten ghecorrigeert en gesuyvert, als oock met goedt-vinden van den Autheur, de Missive van haer Ed. Groot-Mog. over ‘t Catechizeren, op een nieuw daer by gevoeght.

Author

Year of Publication

1656

Publisher

Product Number

10640

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10640 Witte, Petrus de Category: Tags: ,

(40) 1012 (1) p. Origineel Perkament, 8°