Catechismus ofte Onderwijsinghe inde Christelijcke Religie, dewelcke soo inde Nederlandtsche als Paltzsche Kercken ghepredickt ende geleert wort. In LII. Predicatien seer grondich uytgheleydt ende verklaert. Ende uyt de Latijnsche in onse Nederlandtsche Tale ghetrouwelijck overgheset dppr Johannes Gys. De derde druck, waer in de Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinghe ghebetert zijn.

Author

Year of Publication

1645

Publisher

Product Number

11789

1.600,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11789 Lansberghe, Philip van Category: Tag:

(4) 432 folia. Origineel Perkament, 8° (De pagina’s van het voorwerk zijn verstevigd. Licht vochtvlekkig in de marges.) Uiterst zeldzame catechismusverklaring in 52 preken door Philip van Lansberghe (of: Philippus Lansbergius), 1561-1632. Hij werd te Gent geboren als zoon in het Vlaams geslacht Van Lansberge. Zijn vader Daniel van Lansberge was stadsgeneesheer en schepen van Hulst en Tholen. Zijn opvoeding en opleiding genoot hij in Frankrijk. Op latere leeftijd vertrok hij naar Engeland waar hij zich bekwaamde in theologie en wis- en natuurkunde. In het bijzonder voelde hij zich aangetrokken tot de leer van de Reformatie. Dat resulteerde in zijn benoeming tot predikant (voorganger) van de Hervormde Gemeente te Antwerpen. Daar verbleef hij totdat de stad op 16 augustus 1585 overging naar landvoogdes Margaretha van Parma. Philippus week toen uit naar het noorden en zette zich aan de studie in de godgeleerdheid te Leiden. In Goes kreeg hij een aanstelling als predikant. Ook schreef Lansbergius meerdere boeken over de astronomie. Ex-libris: W. van Gent.