Catalogus ofte Naem-Register der getuygen der Waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de Oppermacht vande Roomsche Pausen, de verscheyden superstitien, dwalingen ende bedriegerijen des Pausdoms hebben tegen gesproken. Eerst beschreven ende uytgegheven door M. Flaccum Illyricum. Ende naer verscheydenmael verbetert, veele vermeerdert, tot dese ordre gebracht, en in XX. Boecken verdeelt, door S.G.S. Een werck, ‘t welck voornamelijck in dese tijt seer nut en noodich is, waer in onder andere, veele nutte Boecken ende Tractaten, oock veele Historien voortgebracht worden, welcker sommighe nergens anders te vinden sijn. Het eerste Deel, vervatende de X. eerste Boecken, meest overgeset door Marcus Boerave. Die achter bij gevoegt heeft een Register vande achtervolginghe der Roomsche Bisschoppen en Pausen, ende haere voornaemste wercken en geschiedenissen. Item een generael Register des geheelen wercks.

Author

Year of Publication

1633/1632

Publisher

Product Number

11008

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11008 Flacius Illyricus, Matthias Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina, 22) 705, (2) 488, 90 (26) p. Origineel Perkament met ribben, Folio (Boekblok plaatselijk gebruind, uiteinden van de rug aan een kant ingescheurd. Een mooi exemplaar van dit zeldzame kerkhistorische werk, of Martelarenboek, door de Lutherse theoloog Matthias Flacius Illyricus (1520-1575). In dit omvangrijke werk wordt de kerkgeschiedenis weergegeven beginnend bij de dood van Jezus/de vroege kerk tot het einde van de zestiende eeuw. De gegevens zijn verzameld uit een groot aantal Europese bibliotheken -voornamelijk uit manuscripten- waarbij de focus ligt bij personen die het leven hebben gegeven in de strijd tegen de Roomse kerk. In Flacius’ Martelarenboek komen dan ook weer andere martelaren aan bod dan in de bekende werken van bijvoorbeeld Haemstedius en Van Braght en is daarop een mooie aanvulling.)