Caerte Vertoonende de Landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den ringdijk van den Alblasserwaert

Author

Year of Publication

1706

Publisher

Product Number

11630

7.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11630 Wandkaart Ablasserwaard Category: Tag:

Uytgegeven door order van de Edele Heeren Erfwatergraaf en water Heemraden van den selven Overwaert in’t Jaer MDCCVI.” (cartouchetitel). “Het Heemraatschap van den Overwaart Groot 12728 1/6 mergen, gesticht by hertog Albrecht van Beyereb, Ao. 1366.” (boventitel). Gegraveerde wandkaart door Mattheus van Nispen (landmeter) en Jan van Vianen (graveur), gedrukt op 4 losse, groot folio bladen (bladgrootte 56,5 x 66 cm), met de gegraveerde siertitel “Caarte van den Overwaart” gedrukt op 2 aparte bladen van elk 21,5 x 56,5 cm, een allegorische, gegraveerde voorstelling onderaan gedrukt op twee aparte bladen van elk 28,5 x 67 cm. Enkele minimale defecten. Zeldzame eerste druk van deze prachtige wandkaart, die in gemonteerde toestand ca. 72 x 105 cm meet zonder de randen, en 135 x 170 cm met de randversieringen. Op deze kaart is het gebied tussen de steden Gorinchem, Dordrecht en Nieuwpoort/ Schoonhoven afgebeeld. De lijsten met plaatsnamen, gevolgd door drie cijfers die op de kaart zijn aan te treffen, houden verband met de onderhoudsplicht van boezemkaden die poldersgewijs in hoefslagen was verdeeld. De originele koperplaten berusten in het oud-archief van het waterschap. Een verkleinde reproductie (49 x 64 cm.), met de wanddecoratie werd in 1980 uitgegeven door het waterschap “De Overwaard”. Harmsen, De beknopte lant-meet-konst, 24 .10; Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, nr. 807.