Bybelsche Geögraphicus of Volkomene Beschryving van alle in de Heilige Schrift benoemde Landen en Steden, of tot de geögraphie behoorende Plaatsen en Zaaken. Met Mathematische, Phylologische, Physische, Zedenhundige, Politieke, Historische en geheimzinnige Theölogische Aanmerkingen doorgaans voorzien. Als mede met de nieuwste Geögraphie vergeleeken, en met XV naauwkeurige en zuiver gesneeden Landkaarten opgehelderd. Tweede Stuk. Als een Aanhangsel is daarby gevoegd, getuigenis voor de Goddelyke Waarheid, tegen eenige duistere twyffelingen, die tegen het gantsche Werk onzer Verlossinge uit het verdorven vernuft eener onvoorzigtige beschouwing van het groote Waereld-gebouw, in onverlichte Harten opryzen konnen. Door den Heer Georg Sarganeck. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ernst Zeydelaar.

Author

Year of Publication

1776

Publisher

Product Number

10614

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10614 Schmidt, Johan Jacob Category: Tags: ,

2 delen, (14) 596 (4) 597-1228 (53) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (Mist de 8 uitvouwbare kaarten en de franse titelpagina van deel 1. Deel 2 is geïllustreerd met 7 uitvouwbare kaarten met handgekleurde grenslijnen, resp. van de woestijnreis, Egypte, Afrika/Libië, Klein Azië, Oud Griekenland, Syrië en Georgië.)