Boetveerdigheydt des Levens. In vier Boecken t’samen vervat. Ende getrouwelijck uyt den Francoyschen in de Nederlandtsche Tale over-geset, door Johannes Crucius. Noch is hier by-gevoeght de Merck-teeckenen der Kinderen Godts, door den selven Autheur. Mitsgaders, Een korte ende schoone Onderwysinge, Inhoudende gewisse vertroostingen in alderhande beswaernissen ende angst der Conscientien. Genomen uyt de Boecken van Jan l’Espine. Desen negensten Druck verbetert na de nieuwe Oversettinge des Bybels, ende van vele grove Druck-fauten gecorrigeert, door H. Sluyter.

Author

Year of Publication

1659

Publisher

Product Number

10969

1.200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10969 Taffin, Jean Category: Tag:

3 werken in 1 band, (24) 552, 108, 27 p. Origineel overslaand Perkament, 4°. Goed exemplaar.