Bijbel der natuur. Met bijgevoegde aanmerkingen, uit de beste uitleggeren, nieuwste historische schriften en reisbeschrijvingen; vermeerderd & uitgegeven door A.F. Busching. In ‘t Nederduitsch overgezet, en met aanvullende toegiften, en aanmerkingen voorzien, door L. Meijer.

Author

Year of Publication

1784-1792

Publisher

Product Number

12209

Price Not Available

Sold

Question about this product?

12 delen in 15 banden, Origineel Perkament, 8°. J.J. Scheuchzer, 1672-1733, was een Zwitserse geleerde, bekend door zijn in 1727 in het Duits en het Latijn uitgegeven werk: ‘Physica Sacra’ of ‘Heilige Natuurkunde’, in hetwelk hij al het natuurkundige, in de Bijbel voorkomende, probeerde te verklaren en uit te leggen op een Bijbelse wijze. In Nederland kwam dit werk voor het eerst in 1735 uit in 15 delen. Laurentius Meijer, 1727-1798, vertaalde en vermeerderde deze uitgave. Het gehele werk is Bijbels chronologisch opgezet en in een zeer eenvoudige stijl geschreven met daarnaast aanmerkingen van allerlei geleerden maar ook van oudvaders zoals Joh. á Marck en Herm. Witsius, waardoor deze zeer uitgebreide ‘Bijbelse Encyclopedie’ tot stand kwam met een enorm scala van onderwerpen, niet alleen meer natuurkundige, maar ook vele andere onderwerpen, zoals over De Schepping, de Val, Bijbelse personen, en tal van andere kleinere en grotere zaken, waarvan de uitgebreide Registers in dit werk getuigen, betreffende: 1. de aangehaalde en besproken ‘Schriftuur-Plaatsen’ en 2. van de ‘Voornaamste Zaaken’. Wij hebben deze serie niet eerder gezien of in de verkoop gehad. De boeken zijn in de gewone (nieuwe druk-) letter geschreven en in zeer goede staat. Met 2 uitvouwbare kaarten en 10 gravures, waarvan 2 uitvouwbaar.

12 volumes in 15 bindings, Contemporary Vellum, 8°. J.J. Scheuchzer, 1672-1733, was a Swiss scholar, known for his work ‘Physica Sacra’ or ‘Sacred Physics’, published in German and Latin in 1727, in which he tried to explain and explain all the physics biblically found in the Bible. This work was first published in the Netherlands in 1735 in 15 volumes. Laurentius Meijer, 1727-1798, translated and augmented this edition. The entire row is set up Biblically chronologically and written in an effortless style with, in addition, comments from all kinds of scholars but also from Old Fathers such as Joh. á Marck and Herm. Witsius brings about this very comprehensive ‘Biblical Encyclopaedia’ with a vast range of subjects, not only more physical, but also many other subjects, such as The Creation, The Fall, Biblical Persons, and numerous other smaller and larger matters, to which the extensive Registers in this work attest, concerning 1. the ‘Scripture Places’ cited and discussed, and 2. of the ‘Principal Affairs’. We have not previously seen or had this series on sale. The books are written in ordinary (new printing) letters and in splendid condition. With 2 folding maps and 10 engravings, 2 of which are folding.