Bijbel, Dat is: De Gantsche Heilige Schrift, Bevattende al de Kanonijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet, op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling.

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10818 BIJBEL Category: Tags: ,

(4) 838, (2) 263, (4) 295 (1), (8) 264, 72 p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten en goud-op-snede, 8° 15,5 x 9,5 x 7,5 cm. (De scharnieren van de rug zijn iets ingescheurd, boekblok licht gebruind. Geïllustreerd met 48 Bijbelse prenten buiten de collatie, 24 in het Oude Testament en 24 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen A.G.M. en het onderste slot met het jaartal 1814. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met twee rijkelijk bewerkte zilveren sloten. Het zilverwerk is gegraveerd met symbolische afbeeldingen van verschillende deugden, waarbij ieder onderdeel een vrouw met een voorwerp afbeeldt. De sloten zijn afkomstig uit Friesland en zijn eind-achttiende eeuw vervaardigd.)

(4) 838, (2) 263, (4) 295 (1), (8) 264, 72 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, 2 silver clasps and a gilt-edged text block, 8° 15,5 x 9,5 x 7,5 cm. (The hinges of the spines are slightly split, text block slightly browned. Illustrated with 48 biblical prints, 24 in the Old Testament and 24 in the New Testament. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials A.G.M. and the bottom clasp with the year 1814. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Black leather binding with two decorated silver clasps. The silver fittings are engraved with symbolic images of various virtues, each piece depicts a woman with an object. The clasps are made in Friesland at the end of the eighteenth century.)