Bijbel, dat is De Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen, de Heidelbergsche Catechismus, BElijdenis des Geloofs, Het Kort Begrip der Christelijke Religie, Formulieren en Gebeden bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.

Author

Year of Publication

(eind 19e eeuw)

Publisher

Product Number

11226

2.200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11226 BIJBEL Category: Tags: , ,

1679, 852, 136 p. Origineel Leer met zilverwerk en goud-op-snede, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Het zilverwerk van de klampen en aanzetstukken mist plaatselijk een klein gedeelte. De binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen F.N., de binnenzijde van het onderste slot met het jaartal 1866. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren. Gebonden in een bewerkte donkerbruin-leren band voorzien van rijkelijk bewerkt zilver beslag bestaande uit een drie-zijdige rand en een dubbele sluiting.)