Biblia, Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet.

Author

Year of Publication

1584/1583

Publisher

Product Number

11666

4.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11666 BIJBEL Category: Tags: ,

4 delen in 1 band, (14) 270, 100, 90 (1), 116 p. 18e eeuwse Leren stempelband, Folio. H. 37,5 x B. 25 x D. 11 cm. (Titelpagina opgeplakt, wormgaten in de voorrede, vochtvlekkig door het hele boek, voornamelijk in de marges, de rug vakkundig gerestaureerd, zonder de sloten, folio 3 van het Nieuwe Testament ontbreekt, folio 4 is verkeerd genummerd. Ex-libris D.R.G.J. Jaspers.) Zeldzame editie van de Deux-Aes Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen én de Brief van Paulus aan de Laodicensen. Geïllustreerd met 2 van de 5 Geneefse kaarten, de kaart van het paradijs in een fraaie houtgravure, en de kaart van de Woestijnreis. Daarnaast talrijke illustraties in de tekst. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. Deze Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’.

4 parts in one volume, (14) 270, 100, 90 (1), 116 p. 18e century Leather binding, Folio. H. 37,5 x B. 25 x D. 11 cm. (Title page pasted, wormholes in the front, moisture stained throughout the book, mainly in the margins, the spine expertly restored, without the locks, folio 3 of the New Testament is missing, folio 4 is numbered incorrectly.) Ex-libris D.R.G.J. Jaspers.Rare edition of the Deux-Aes Bible in a contemporary blind-stamped binding, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. The Deux-Aes Bible was the first translation of the Bible after the Reformation that was especially meant for the Reformed. The Bible was used by the Reformed until the publication of the States Translation and was for its time a good translation.) Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 747