Biblia: Dat is, De Gantsche heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het alder ghewiste, met Scheyt-letteren, ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. WAARBIJ: De Psalmen des Propheten Davids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset, Door Petrvm Dathenvm. WAARBIJ: De Catechismus, de Formulieren, de Christelicke Gebeden, en den Siecken troost.

Author

,

Year of Publication

1589

Publisher

Product Number

12378

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12378 DEUX-AES BIJBEL | Dathenus, Petrus Categories: ,

(32) 527, z.n, 20 folia. 18e-eeuws Leren band met goudbestempeling op rug en platten, 8° H. 17 x L. 11,5 x B. 5,5 cm. (De knepen van de rug zijn deskundig gerestaureerd). Zeer fraaie editie van de Deux-Aes Bijbel in compact formaat, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Apocriefen, de Psalmen van Petrus Datheen 1531-1588 , enkele Formulieren, de Catechismus, de Christelijke Gebeden en de Ziekentroost. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 3302: Vol.II p. 307 / Hollander, A. (2014). The Edition History of the Deux Aes Bible, found in Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic, p. 41-72 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 738 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 112-121